Công nghệ vẫn không ngừng phát triển và thay đổi liên tục để phục vụ cuộc