Từ tòa tháp chọc trời Burj Khalifa đến trung tâm thương mại One World Trade Center,