Trong Liên hoan Kiến trúc Thế giới vừa rồi, Singapore đã có vinh dự được giữ