Tổng thống là một trong những công việc danh giá bậc nhất thế giới, tuy nhiên