Bạn có nghĩ mình là người thích phưu lưu mạo hiểm, thích trải nghiệm hoặc đam