Chỉ cần sở hữu khối tài sản ít nhất 1 tỷ (USD) thì bạn sẽ trở