Mặt trăng là một tiểu hành tinh và được coi như là vệ tinh của trái