Scott Worgan và Caitlin Miller đã kết hôn và có một cuộc sống tuyệt vời trong