Có khoảng 196 quốc gia trên khắp trái đất hiện nay, và không phải ai cũng