Thông thường, mọi người vào internet để đọc tin, giải trí, lướt facebook, học tập hoặc