Bên cạnh những công việc vô cùng phổ biến như: công nhân, nhân viên kinh doanh,