Trong nhiều thế kỷ qua, Con người là giống loài duy nhất làm chủ Trái Đất