Phú Yên là một địa điểm du lịch mà không ít người Việt Nam và du