1. Thông tin cá nhân − Ngày sinh: Ngày 8,tháng 1 (Nhiều người cho rằng Kim Jong