1. Thông tin cá nhân: Ngày sinh: Ngày 5, tháng 2, năm 1985 Nơi sinh: Funchal, Bồ